Ἰλιάς, Alpheios version. Enhanced TEI with Syntax Diagrams
1
μῆνινἄειδεθεὰΠηληϊάδεωἈχιλῆος
οὐλομένην, μυρί᾽Ἀχαιοῖςἄλγε᾽ἔθηκε,
πολλὰςδ᾽ἰφθίμουςψυχὰςἌϊδιπροΐαψεν
ἡρώων, αὐτοὺςδὲἑλώριατεῦχεκύνεσσιν
5
οἰωνοῖσίτεπᾶσι, Διὸςδ᾽ἐτελείετοβουλή,
ἐξοὗδὴτὰπρῶταδιαστήτηνἐρίσαντε
ἈτρεΐδηςτεἄναξἀνδρῶνκαὶδῖοςἈχιλλεύς.
τίςτ᾽ἄρσφωεθεῶνἔριδιξυνέηκεμάχεσθαι;
ΛητοῦςκαὶΔιὸςυἱός: γὰρβασιλῆϊχολωθεὶς
10
νοῦσονἀνὰστρατὸνὄρσεκακήν, ὀλέκοντοδὲλαοί,
οὕνεκατὸνΧρύσηνἠτίμασενἀρητῆρα
Ἀτρεΐδης: γὰρἦλθεθοὰςἐπὶνῆαςἈχαιῶν
λυσόμενόςτεθύγατραφέρωντ᾽ἀπερείσι᾽ἄποινα,
στέμματ᾽ἔχωνἐνχερσὶνἑκηβόλουἈπόλλωνος
15
χρυσέῳἀνὰσκήπτρῳ, καὶλίσσετοπάνταςἈχαιούς,
Ἀτρεΐδαδὲμάλισταδύω, κοσμήτορελαῶν:
ἈτρεΐδαιτεκαὶἄλλοιἐϋκνήμιδεςἈχαιοί,
ὑμῖνμὲνθεοὶδοῖενὈλύμπιαδώματ᾽ἔχοντες
ἐκπέρσαιΠριάμοιοπόλιν, εὖδ᾽οἴκαδ᾽ἱκέσθαι:
20
παῖδαδ᾽ἐμοὶλύσαιτεφίλην, τὰδ᾽ἄποιναδέχεσθαι,
ἁζόμενοιΔιὸςυἱὸνἑκηβόλονἈπόλλωνα.
ἔνθ᾽ἄλλοιμὲνπάντεςἐπευφήμησανἈχαιοὶ
αἰδεῖσθαίθ᾽ἱερῆακαὶἀγλαὰδέχθαιἄποινα:
ἀλλ᾽οὐκἈτρεΐδῃἈγαμέμνονιἥνδανεθυμῷ,
25
ἀλλὰκακῶςἀφίει, κρατερὸνδ᾽ἐπὶμῦθονἔτελλε:
μήσεγέρονκοίλῃσινἐγὼπαρὰνηυσὶκιχείω
νῦνδηθύνοντ᾽ὕστεροναὖτιςἰόντα,
μήνύτοιοὐχραίσμῃσκῆπτρονκαὶστέμμαθεοῖο:
τὴνδ᾽ἐγὼοὐλύσω: πρίνμινκαὶγῆραςἔπεισιν
30
ἡμετέρῳἐνὶοἴκῳἐνἌργεϊτηλόθιπάτρης